Pokud hledáte elektrikáře na montáže nebo opravy v okolí Vítkova. Klikni ZDE

Potřebujete provést revizi?

Nabízím:

Výchozí a pravidelné revize elektroinstalací do 1000V bez nebezpečí výbuchu

Výchozí a pravidelné revize LPS - systém ochrany před bleskem

Revize elektrických spotřebičů a nářadí
K revizím si připravte:

  • dokumentaci skutečného stavu elektroinstalace
  • protokol o vnějších vlivech (pokud vnější vlivy nejsou určeny v dokumentaci)
  • v případě výchozí revize požádejte elektrikáře, ať Vám dodá jeho Číslo Opravnění od TIČR (Technická inspekce České republiky) - bez tohoto oprávnění nesmí elektrikář nic instalovat !!!
  • kusovou zkoušku k rozvaděčům
  • ostatní doklady k elektroinstalačnímu materiálu (světla, zásuvky, čerpadla, topení a jiné)Revize odběrného místa pro osazení elektroměru, změnu jističe, změnu sazby, atd...

Před revizí odběrného místa si zkontrolujte, zda místo vyhovuje připojovacím podmínkám ČEZ. - (schémata)