Ceny revizí


Dle počtu elektrických zařízení, zásuvek, světel, velikosti a vybavenosti rozvaděče, atd.

Orientační ceny:

Revize elektroinstace bytu - 2000-4000kč
Revize elektroinstalace v rodinném domě - 3000-6000kč
Revize hromosvodu - 1000kč za každý svod
Revize pro připojení elektroměru, změnu sazby, změna hlavního jističe, atd. - 1500kč
Revize zásuvky pro plyn - 500kč
Revize tepelného čerpadla - 2000kč
Revize elektrického spotřebiče - 100kč/ks (při více kusů sleva dle dohody)
Ostatní nerevizní práce (technická konzultace, prohlídka místa, menší opravy) - 1000kč za započatou hodinu

Dopravné - 8kč/km (počítáno z místa Vítkov)